EF » EFnet » EFnews » »Ali lahko dosežemo konsenz o najboljših rešitvah za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema?«

»Ali lahko dosežemo konsenz o najboljših rešitvah za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema?«

24.06.2016

10. junija 2016 se je na Ekonomski fakulteti (EF) odvijala okrogla miza ob izidu monografije ”Ali lahko dosežemo konsenz o najboljših rešitvah za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema?”.

 

Monografija vsebuje predloge, ustvarjene v okviru širšega projekta, ki se odvija že od jeseni 2014.  Cilj projekta, ki sta ga vodila prof. dr. Maks Tajnikar in prof. dr. Petra Došenović Bonča, je bil oblikovati strokovne podlage za boljši zdravstveni sistem. Pri nastajanju je sodelovalo 8 interdisciplinarnih raziskovalcev in preko 30 različnih strokovnjakov iz različnih področij.

Izid monografije predstavlja pomemben korak, saj zagotavlja, da vse, kar je bilo predlagano, ostane zapisano in je vedno na voljo vsem političnim odločevalcem, ki bi se v prihodnje lotili prenove slovenskega zdravstva.

 

Udeležence okrogle mize je najprej pozdravila dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič. Izpostavila je pomembnost relativno novega podiplomskega programa EF: Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Obžalovala je dejstvo, da se na povabilo okrogle mize ni odzval noben predstavnik vlade oz. ministrstva za zdravje, saj so ravno ti ključni akterji pri reformah v zdravstvu.

Prof. dr. Tajnikar je obrazložil namen monografije ter povzel njeno obsežno in kompleksno vsebino. Ključni elementi predlogov so, da predlagatelji ne želijo zdravstvenega sistema, kakršen je danes, kjer vse elemente zdravstvene oskrbe ureje država.

Predlogi predvidevajo, da bi pacienti postali neodvisni uporabniki zdravstvenega sistema ter da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prevzel vlogo kupca zdravstvenih storitev od ponudnikov storitev samih. Predlogi prav tako predvidevajo uvedbo košarice B zdravstvenega zavarovanja, ki bi vsebovala dodatne storitve, ki ne bi bile prisotne v splošnem zdravstvenem zavarovanju košarice A. Za ponudbo ter kritje storitev iz košarice B bi predvidoma skrbele zavarovalnice. Poudaril je tudi, da se trga ter njegovih prednosti tudi v zdravstvu ne smemo sramovati.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, prim. Andrej Možina, je izpostavil problem nezadostnega financiranja zdravstvenega sistema ter opozoril na prekomerne obdavčitve dela, kar uspešne slovenske zdravnike žene v tujino. Konec koncev je zdravniški poklic eden tistih, ki ga povsod po svetu potrebujejo in kljub temu, da jih je v Sloveniji premalo, jih primanjkuje tudi v  tujini.

Kaj Jež, Efnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: