EF » EFnet » EFnews » »Poslanstvo fakultete je tudi, da vzgajamo, negujemo in spoštujemo celovitega človeka«

»Poslanstvo fakultete je tudi, da vzgajamo, negujemo in spoštujemo celovitega človeka«

07.06.2016

V petek, 3. 6. 2016, je na Ekonomski fakulteti (EF) potekal tradicionalni sprejem najboljših športnikov, ki v različnih disciplinah zastopajo barve EF. Fakulteta že desetletja spodbuja športno vzgojo kot del rednih študijskih programov, veliko študentov pa se vrhunsko športno udejstvuje tudi izven tega časa.

Vse zbrane je nagovorila dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič, ki se je študentom v imenu fakultete zahvalila za njihovo srčno borbenost in dosežene rezultate. Spomnila je: »Poslanstvo fakultete je, da ne učimo samo poslovnih in ekonomskih ved, ampak da tudi vzgajamo, negujemo in spoštujemo celovitega človeka.«

Fakulteta se bo tudi v prihodnje trudila, da bo športnikom omogočila raznovrstne aktivnosti ter spodbujala šport kot dopolnitev obveznih študijskih programov. Po besedah prodekana za študijske zadeve, prof. dr. Tomaža Turka, je uvrstitev športa med študijske dejavnosti  izpolnjevanje poslanstva fakultete, število športnikov na fakulteti pa potrditev dobrega dela in prave usmeritve.

V svojem nagovoru se je športnikom zahvalil tudi predstojnik Izobraževalne enote za šport, mag. Vinko Zovko. Fakulteta sledi načelu zdravega duha v zdravem telesu in zato je zelo pohvalno, da športniki ne le dosegajo lepe rezultate, ampak da s svojim športnim duhom postavljajo vzor in za športne aktivnosti navdušujejo tudi ostale študente.

Pomen športa postaja v današnjem času neprecenljiv, saj šport že dolgo ni več le prostočasna dejavnost, ampak postaja simbol zdravega načina življenja. To so med sproščenim druženjem po koncu rednega dela povedali tudi nekateri športniki. Če namreč sprejmeš šport kot stil življenja, potem tudi usklajevanje študijskih in športnih obveznosti ni problem. Treba se je tudi zahvaliti  fakulteti, saj ta aktivno spodbuja študente in hkrati opazi ter poudari vsak njihov dosežek. Tako bodo študenti še naprej ponosno zastopali njene vrste in se borili za čim lepše uvrstitve.

Iva Drvarič, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: