EF » EFnet » EFnews » Vodstvena akademija Ekonomske fakultete: »Upravljanje konteksta skozi razvoj svetovljanske miselnosti«

Vodstvena akademija Ekonomske fakultete: »Upravljanje konteksta skozi razvoj svetovljanske miselnosti«

14.09.2016

27. januarja 2016 se je na Ekonomski fakulteti (EF) v organizaciji Centra poslovne odličnosti odvijal modul vodstvene akademije: »Upravljanje konteksta skozi razvoj svetovljanske miselnosti«. Vodstvena akademija je set šestih modulskih predavanj, namenjenih vodjem ter managerjem v sodobnem svetu. Tema tokratnega modula je bila volatilnost ter kompleksnost globaliziranega sveta in mednarodnega okolja ter kako vodenje prilagoditi takšnim razmeram.

 

Modul, ki je potekal 7. 9. v Klubski sobi EF, je vodila dr. Sharon Turnbull, MBA, članica Chartered Institute of Personnel and Development, izredna profesorica na univerzah v Gloucestershiru ter Worcestru. Udeleženci vodstvene akademije so bili predstavniki slovenskih privatnih in državnih podjetij, ki se v svojem delu soočajo s težavami pri vodenju v sodobnem svetu ali pa želijo izboljšati svoje vodstvene sposobnosti.

Dr. Turnbull je v svoji interaktivni predstavitvi izpostavila volatilnost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost sodobnega političnega ter poslovnega sveta ter vse večjo pomembnost tako imenovanih ”črni labod” (Black Swan) dogodkov, ki so po svoji definiciji nepredvidljivi in lahko predstavljajo velik izziv ali celo priložnost za managerje. Prav tako je bila poudarjena vse večja hitrost tehnoloških inovacij in njihovih implementacij v poslovnem svetu ter posledično sta bila poudarjena  vedno bolj relevantna problema zastarelosti obstoječega znanja in prenasičenosti z informacijami.

Sledila je nadvse zanimiva analiza pomena vodstva in vloge vodij v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih ter kritičen pogled na kulturo vodenja na zahodu, ki prevladuje v Sloveniji.

Dr. Turnbull pojasnjuje: »Razumevanje managementa med različnimi kulturami ter managementa multikulturnih skupin je ključno za managerje v današnjem svetu, saj kljub temu, da večina managerjev (v Sloveniji) še vedno deluje v kulturno homogenih delovnih okoljih, postaja v globaliziranem svetu razumevanje tujih kultur vedno bolj pomembno pri neizbežnem poslovanju s tujino.«

Kot vlogo EF pri ustvarjanju bodočih vodij je izpostavila predvsem: ”Združevanje vodij in managerjev z različnih področij pri iskanju rešitev ter vlogo EF kot forum, kjer bi se lahko srečevali vodje in managerji javnega in zasebnega sektorja ter managerji mlajše in starejše generacije ter izmenjevali znanje.«

Več o nadaljujočem se projektu vodstvene akademije EF si lahko preberete na tej povezavi.

 

Kaj Jež, Efnews

efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: