EF » EFnet » EFnews » Predstavitev jubilejnega zbornika revije Economic and Business Review (EBR)

Predstavitev jubilejnega zbornika revije Economic and Business Review (EBR)

20.10.2016,

»Bogata zakladnica za mlajše generacije«

V torek, 18. oktobra 2016, je bil na Ekonomski fakulteti (EF) v Ljubljani predstavljen jubilejni zbornik revije EBR, ki je bil izdan ob 70. obletnici EF. Revija EBR že dobrih 66 let v slovenskem prostoru izdaja visokokakovostna, teoretična, empirična, praktična ali politično priporočilna raziskovalna dela z  različnih področij ekonomije in  poslovanja.

V uvodnem nagovoru je dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič, izpostavila praznovanje jubilejnega zbornika  znanstvene revije EBR,   nanizala  je izjemne dosežke EF na področju ekonomskih in poslovnih ved.

»Začetek EBR sega v leto 1950, ko so se sproti pridno nabirali odlični članki, prispevki ter  zanimivi podatki na področju ekonomije, ekonomskih vprašanj ter  tudi  o zgodovini razvoja Slovenije in bivše Jugoslavije,« je pojasnila prof. dr. Tjaša Redek, ki je tudi  glavna urednica jubilejnega zbornika revije EBR. K razvoju ter sooblikovanju te revije so veliko prispevali tudi avtorji na področju posameznega razvoja ekonomije. Na vprašanje, kakšni so bili odločitveni kriteriji za vključitev različnih člankov v jubilejni zbornik revije EBR, je prof. dr. Redek pojasnila: »Vsako desetletje je zastavljeno tako, da na eni strani skušamo s članki orisati makroekonomsko dogajanje, drugo stran pa obarvati s področjem poslovnih ved.«

»Včasih je bila revija EBR preveč teoretična ter premalo poudarjena s praktičnimi primeri.«

Eden izmed soustvarjalcev znanstvene revije EBR,  dr. Zarjan Fabjančič, je izpostavil: »Njeno iskanje je bilo povezano z iskanjem prve generacije ekonomskih študentov, ki je bila ustanovljena štiri leta prej, in s tem istočasno ustanovljena pobuda za Društvo ekonomistov Slovenije. V takratnem času je bila revija povezana z vsemi društvi ekonomistov v bivši Jugoslaviji.« Na vprašanje, zakaj je bila revija že od samega začetka bolj ali manj obarvana v smeri teorije, je  dr. Fabjančič pojasnil: »Mnogo tega, kar je v ekonomski reviji plasiralo njeno pot, je bilo povezano z učnimi programi predvojnih fakultet, katerih značilnost je bila, da je prevladal bolj teoretični pristop in malo manj poslovno-organizacijski, kot ga danes imenujemo.«

Marina Ristić, EFnews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: