EF » EFnet » EFnews » Tržne rešitve v 21. stoletju: »Liberalizacija trga je nujno potrebna«

Tržne rešitve v 21. stoletju: »Liberalizacija trga je nujno potrebna«

10.10.2016

V soboto, 1. oktobra 2016, se je na Ekonomski fakulteti (EF) v organizaciji Inštituta za svobodno kritiko Libertas odvijala prva regionalna konferenca European Students For Liberty v Ljubljani. Namen konference je bila predstavitev najbolj perečih problemov na trgu v 21. stoletju na področju izobrazbe, bančništva, gospodarstva, telekomunikacij, regulacije gensko spremenjenih organizmov in infrastrukture, s poudarkom na procesu monopolizacije gospodarstva.

Na konferenci so bili udeležencem predstavljeni pogledi strokovnjakov z naštetih področij.   Massimiliano Trovato, mladi raziskovalec z Inštituta Bruno Leoni, je predstavil institucionalno ureditev v Evropski uniji na področju telekomunikacij. Anthony J. Evans, izredni profesor ekonomije na ESCP Europe poslovni šoli v Berlinu, je v svoji predstavitvi izpostavil vlogo centralnih bank v trenutni monetarni ureditvi ter opozoril na obstoj možnih tržnih alternativ v smeri tržne ureditve ter prednosti t. i. svobodnega bančništva (»free banking«) v primerjavi s tradicionalnimi monetarnimi ureditvami.

Strokovnjak Mohammad Malayeri je v svoji predstavitvi s področja genetsko modificiranih organizmov opozoril na prekomerno regulacijo in neznanstveno osnovo za samo regulacijo gensko modificiranih organizmov, predvsem v Evropi. Posebno so bili izpostavljeni nepotrebni posredni človeški, znanstveni in finančni stroški takšne regulacije. Sledili sta še predavanji dr. Richarda Wellingsa in Julia Alejandra, direktorja Humanitarian Blockchain. Slednji je predstavil humanitarne aplikacije kripto valut, kot je bitcoin, s poudarkom na praktičnih primerih, medtem ko je dr. Wellings izpostavil prednosti prostotržne ureditve na področju transportne infrastrukture.

»Liberalizacija je vrsta procesa, ki prinaša nove spremembe na področju gospodarstva,« je v uvodnem nagovoru izpostavil Massimiliano Trovato. V današnjem času štejemo deregulacijo in liberalizacijo med pomembne strukturne spremembe, saj pomeni odpravo izključnih pravic na določenih področjih, in tako sledijo trendu, da se trgi popolnoma odprejo. Pri tem je Trovato pojasnil, da je liberalizacija pomembna predvsem za predstavitev oziroma promoviranje konkurence: »Potrošniki lahko izbirajo med številnimi ponudniki storitev in proizvodi. Na drugi strani pa imajo potrošniki dostop do nižjih cen in novih storitev, ki so ponavadi učinkovitejše in potrošniku prijaznejše.« Predstavil je tudi primere iz prakse, in sicer na področju telekomunikacij na italijanskem trgu, ter opozoril, da so v nekaterih državah osnovne storitve, kot so poštne storitve, energetika, telekomunikacije, vodovod, še vedno v rokah države.

European Students for Liberty je evropska študentska organizacija, namenjena promociji gospodarske in družbene svobode. Libertas – Inštitut za svobodno kritiko je slovenski inštitut in lokalni partner European Students for Liberty pri organizaciji regionalne konference.

Marina Ristič, EFnews

 efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: