EF » EFnet » EFnews » »Vse najboljše, Ekonomska fakulteta, in še na mnoga, mnoga leta«

»Vse najboljše, Ekonomska fakulteta, in še na mnoga, mnoga leta«

24.10.2016,

Želja po pridobivanju in deljenju znanja je leta 1946 prvič odprla mogočna vrata Trgovskega doma na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, kjer je takratna Gospodarska fakulteta napovedovala novo obdobje za razvoj ekonomske misli v skupni državi. 70 let prizadevanj, truda in iskrene želje po zagotavljanju kakovostnega visokega šolstva na področju ekonomije in poslovnih ved pa je v četrtek, 20. oktobra 2016, »staro damo z mladim srcem« počastilo z jubilejno slavnostno akademijo.

»Obdobja so bila različna, ena težja, druga lažja. Ekonomska fakulteta je v njih rasla, se razvijala in se razvila v institucijo, na katero smo danes ponosni. Različne preizkušnje so prinašale nova spoznanja in dragocene izkušnje, s katerimi si je fakulteta utirala svojo pot ter izgrajevala in utrjevala svojo družbeno vlogo,« je o prehojeni poti povedala dekanja Ekonomske fakultete, prof. dr. Metka Tekavčič, ter poudarila, da danes morda kdo težko razume, kolikšna človeška veličina in kolikšna integriteta prejšnjih generacij akademskega zbora sta bili potrebni za boj za ohranjanje ustvarjalnosti na fakulteti. »Do tega imamo zato dolg. Naša odgovornost je, da ohranimo tradicijo tolerance do različnosti, ki je Ekonomski fakulteti vselej dajala zagon za iskanje novega, boljšega. Kjer je bilo potrebno jeklo, se je kalila, kjer je bila potrebna žlahtnost, je brusila svoj diamant.

Cvetka Selšek, predsednica Upravnega odbora SKB banke, se je kot slavnostna govornica zazrla v prihodnost Slovenije in vlogo Ekonomske fakultete v njej. »Majhen narod, kot je Slovenija, bo prosperiral samo, če ima ljudi, ki so odprti v svet, ki so v svetu suvereni in delajo v dobro svoje domovine, naroda, kulture in jezika. Slovenija je na prelomnici, kjer piše novo zgodovino. To je za nas velika priložnost, saj smo sedaj enakopravni in smo sestavni del globalne ekonomije in vse je odvisno od tega, kako spretni bomo, kako široki bomo, kako veliko znanja bomo imeli in kako uspešni bomo v tem okviru. Zaradi tega je ključ vseh izobraževalnih institucij, da krepijo v mladih samozavest, zavedanje, da so sami odvisni od sebe, in da jih naučijo čim prej suvereno stopiti na mednarodni parket.«

Da so študentje Ekonomske fakultete prepoznani kot kakovostni kadri v poslovnem svetu,  je poudaril Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor Group, in dodal, da »fakulteta išče stične točke z gospodarstvom, nujne za uspešnost ekonomije slovenske družbe, ter skrbi za to, da se naša država vključuje in uveljavlja v velikem, mednarodnem gospodarstvu.«

Kot članica velike družine akademij in fakultet Univerze v Ljubljani  je »Ekonomska fakulteta že zelo zgodaj začela dajati pomen raziskovanju in prenosu znanja ter njegovi uporabi. To uspešno izvaja še danes in tako gradi tako imenovani tretji steber Univerze. Prav tako prednjači tudi na področju internacionalizacije, zato ni naključje, da se med več ko 30.000 poslovnimi in ekonomskimi šolami na svetu uvršča v skupino le osemdesetih, ki se ponašajo s trojno mednarodno akreditacijo,« je delo fakultete pohvalil rektor Univerze v Ljubljani,  prof. dr. Ivan Svetlik.

Zbrani akademski zbor in visoke goste je slavnostna akademija popeljala tudi skozi časovnico razvoja Ekonomske fakultete. Svoje spomine na doživljanje študija na Ekonomski fakulteti so v nekaj mislih strnili Aleš Mižigoj (vpisan leta 1948), Ivka Glas (vpisana leta 1972), Mitja Kumar (vpisan leta 1996) in trenutna študentka doktorskega študija iz Kitajske, Ding Zhounghi.

Čestitke ob tej posebni priložnosti so s ponosom prihajale od blizu in daleč, kar kaže na široko mrežo vpliva in visoko mero spoštovanja, ki ju fakulteta uživa med slovensko in širšo javnostjo. »Ekonomska fakulteta namreč sodi v sam vrh pomembnih visokošolskih ustanov na Slovenskem, zato ji družbena vloga ekonomistov daje veliko moč in temu ustrezne odgovornosti,« je povedal Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ter hkrati predal poseben simbol tega pomembnega obeležja, novo dekansko verigo, ki jo je izdelal akademski kipar Jurij Smole, »ob poklonu za minule uspehe, ob željah za bleščečo prihodnost ter ob čestitkah za jubilej«.

Iva Drvarič, EFNews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: