EF » EFnet » EFnews » Konferenca SAEE prinesla znanstveni pogled na izzive s področja energetike

Konferenca SAEE prinesla znanstveni pogled na izzive s področja energetike

28.11.2016

Energetika predstavlja strateško izjemno pomembno področje, njen pomen pa poznajo tako odjemalci kot tudi konkurenca gospodarstva. In prav z namenom znanstvene razprave o problematiki  tega področja je Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto (EF) organiziralo 1. znanstveno konferenco SAEE s področja energetske ekonomike, ki je potekala v petek, 25. novembra 2016, na EF v Ljubljani.

Zbrano strokovno javnost, magistrske in doktorske študente ter profesorje je k odkrivanju novih izzivov in oblikovanju konstruktivnih razprav ter zaključkov za nadaljnje raziskovalno delo pozvala dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič: »Na EF se znanstveno ukvarjamo s konkretnimi vprašanji, vi iz prakse pa nam dajete izzive v zvezi s tem, kaj naj bo področje našega raziskovalnega dela, hkrati pa tudi priložnost, da skupaj z vami ustvarjamo novo znanje in ga potem posredujemo študentom.«

SAEE je nacionalna podružnica Mednarodne organizacije za energetsko ekonomiko (IAEE) in sekcija Energetske zbornice Slovenije. Krovna organizacija IAEE združuje vse deležnike, ki jih to področje zanima, in deluje kot nekakšna platforma za izmenjavo idej, izkušenj, znanja in znanstvenih spoznanj.

»Naše slovensko združenje želi pospeševati in podpirati razvoj energetike v Sloveniji, s ciljem povečanja blagostanja in dobrobiti celotnega slovenskega gospodarstva. To pomeni, da mora biti združenje kot platforma za objektivno razpravo vseh deležnikov in ne sme biti predmet lobijev, z našimi zaključki želimo dati podlago za delovanje energetskega sektorja, ki bo prispeval h gospodarskemu, k okoljevarstvenemu in  h kulturnemu razvoju,« je o namenu združenja povedala podpredsednica SAEE, predsednica programskega odbora konference in predsednica Akademskega odbora SAEE, prof. dr. Nevenka Hrovatin.

Ker pa novih idej in spoznanj ni brez študentov, je združenje ustanovilo tudi študentsko sekcijo. »Na področju znanstvenoraziskovalnega dela, ki je eden izmed glavnih poudarkov združenja, želimo posebej združevati in podpirati tudi študentske prispevke. Želimo si tudi sodelovanja s podjetji na projektnih nalogah in v obliki študentskih praks,« je o ustanovitvi študentske sekcije SAEE povedala prof. dr. Jelena Zorić. Lepo število študentskih prispevkov je bilo predstavljenih tudi na tokratni konferenci, podeljena pa je bila tudi nagrada najboljšima prispevkoma. Prvo mesto sta si tako razdelila dr. Miha Rihar s prispevkom »Pripravljenost gospodinjskih odjemalcev električne energije za sodelovanje v programih prilagajanja odjema« in Iskra Sokolovska, mag. ekon. ved, s prispevkom »Environmental taxes, energy dependence and the current account«.

Konferenca je odprla in osvetlila mnoga pomembna vprašanja in raziskovalne probleme s področja energetske ekonomike. Za vse udeležence so bila pripravljena tri plenarna predavanja na teme: Odprte dileme slovenske energetske politike ter prehod slovenske energetike na pot običajne gospodarske dejavnosti (pripravil mag. Klemen Potisek, državni sekretar MZI), Izzivi ekonomske regulacije v energetiki (pripravila mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo), Za Slovenijo relevanten trg električne energije v obdobju med zadnjo finančno in naslednjo energetsko krizo (pripravil dr. France Križanič, EIPF), sledila pa je predstavitev znanstvenih prispevkov.

»Ta konferenca je izpolnila manko na energetskem področju. V Sloveniji je namreč veliko priložnosti za razpravo o različnih aktualnih vprašanjih, vendar pa vseeno premalo priložnosti za diseminiranje raziskovalnih rezultatov, ki jih pripravljajo tudi študentje raziskovalci v okviru zaključnih nalog. Zaradi tega menim, da bo ta konferenca tudi v prihodnje našla svoje mesto v slovenski družbi,« je zaključila prof. dr.  Nevenka Hrovatin.

Iva Drvarič, Efnews

 efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: