EF » EFnet » EFnews » V družbi najboljših na področju ekonomskih in poslovnih ved

V družbi najboljših na področju ekonomskih in poslovnih ved

20.01.2017

Sreda (18. januar 2017) je bila  posvečena najvidnejšim raziskovanim dosežkom na ključnih področjih delovanja Ekonomske fakultete (EF). Vsako leto se namreč v zakladnico raziskovalnega dela fakultete dodajajo nove zgodbe o uspehu, tako s strani dela študentov kot tudi profesorjev v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo.

 

Ob tej pomembni priložnosti je dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič, podelila priznanja najboljšim študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2015/2016, ki so s svojimi študijskimi uspehi prispevali k ohranitvi visokega nivoja kakovosti fakultete. Prav tako je Komisija za znanstvenoraziskovalno delo med osmimi članki iz leta 2015 izbrala dva, ki sta prejela fakultetno priznanje, nagrado raziskovalcem. Ta je podeljena z namenom spodbujanja kakovostnega raziskovalnega dela zaposlenih na fakulteti, kar prispeva k ugledu in odličnosti EF v širši javnosti. Nagrado raziskovalcem za najboljši objavljeni članek za leto 2015 sta prejela Ivan Župič in prof. dr. Tomaž Čater za članek »Bibliometric Methods in Management and Organization« ter Mitja Štiglic in prof. dr. Miro Gradišar za članek »The benefits of meeting points in ride-sharing systems«.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi vsem profesorjem in profesoricam, ki so za vidne prispevke k razvoju raziskovalnega, znanstvenega in pedagoškega dela znotraj Univerze v Ljubljani in tudi širše prejeli visoka priznanja s strani Univerze. Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze je prejel prof. dr. Mojmir Mrak, prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in prof. dr. Jelena Zorić pa so prejele nagrado za najodmevnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2016.

V okviru slavnostnega sprejema je imela EF tudi posebno čas gostiti svetovno znanega ekonomista, prof. dr. Branka Milanovića, ki je prisotnim med predavanjem predstavil svojo zadnjo knjigo “Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization” (2016). Dr. Milanović je ekonomist, »intelektualec stare šole« in pionir na področju raziskovanja neenakosti. Znan je tudi po zasnovanju  t. i. krivulje »elephant curve«, ki prikazuje, kaj se je dogajalo z razdelitvijo dohodkov na svetovni ravni ter kdo je z globalizacijo pridobil in kdo izgubil. Predavanje je poleg predstavitve knjige v širšem kontekstu zajelo prikaz gibanja neenakosti v svetovnem merilu v zadnjih tridesetih letih. Tu velikokrat pride do razlik v percepciji neenakosti glede na realno stanje. Po besedah dr. Milanovića slednje zasledimo tudi v Sloveniji: »Kazalci meritve neenakosti kažejo, da je Slovenija ena izmed držav z visoko stopnjo enakosti, vendar pa se splošno dojemanje enakosti v družbi pogosto ne ujema z meritvami.«

Iva Drvarič, Efnews

 efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: