EF » EFnet » EFnews » Dan poslovne informatike 2017: “Informatika je gonilna sila razvoja v digitalizaciji”

Dan poslovne informatike 2017: “Informatika je gonilna sila razvoja v digitalizaciji”

27.10.2017,

V sredo, 22. novembra 2017, se je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani odvijal tradicionalni Dan poslovne informatike 2017 v organizaciji Katedre za poslovno informatiko in logistiko v sodelovanju z Društvom PI-PL.  Dogodek je bil namenjen študentom in predstavnikom podjetij, ki so jih zanimale aktualne teme in bližnja prihodnost digitalizacije.

“Digitalizacija je pot do učinkovitejšega poslovanja.”

“Slovenija je ena od vodilnih evropskih držav na področju digitalizacije,” je v uvodnem nagovoru izpostavila dr. Mojca Indihar Štemberger. Digitalizacija je nujno potrebna za vsa obstoječa podjetja, saj je to edini način za njihov obstoj v konkurenčnem okolju. Kasneje je sledila predstavitev rezultatov raziskave o stanju in trendih na področju digitalizacije slovenskih podjetij, katere povzetek je bil predstavljen na letošnji konferenci Cutting Edge of Digital Mind. V raziskavo je bilo vključenih 213 anketirancev iz različnih podjetij na področju predelovalne dejavnosti in trgovine. “Preučevali smo digitalno preobrazbo, digitalno zrelost, digitalno kulturo ter pomembnost vloge informatikov v malih in srednje velikih podjetjih,” je poudaril dr. Anton Manfreda. “Povečanje učinkovitosti, izboljšanje izkušenj in angažiranost strank in poslovnih odločitev so glavni razlogi za uporabo digitalne tehnologije v trgovinskih in predelovalnih podjetjih,” je pojasnil dr. Jure Erjavec.

Po predstavitvi rezultatov je sledila okrogla miza na temo sodobnih izzivov, povezanih z digitalizacijo, ki jo je moderirala dr. Mojca Indihar Štemberger. “Če ne posodabljaš informatike v podjetju, si v ozadju,” je poudarila mag. Tatjana Mizori Zupan, vodja projekta prenove eUprave. S tem  se je strinjal tudi Primož Pibernik, vodja informatike banke  Addiko Bank Slovenija, ki je izpostavil nenehno spreminjanje poslovnih procesov, uporabniških  in poslovnih modelov v njihovi banki. Beseda se je dotaknila tudi praks iz tujine. Mladen Gvozdenović, direktor podjetja BI4Dynamics,  d. o. o., je opomnil: “V večini azijskih držav je pobudnik teh sprememb zgolj država.”

Marina Ristić, EFnews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: