EF » EFnet » EFnews » Tekmovanje »Mladi računovodja« 2018

Tekmovanje »Mladi računovodja« 2018

25.04.2018,

V četrtek in petek, 12. in 13. aprila 2018, se je v prostorih Ekonomske fakultete odvijalo tekmovanje »Mladi računovodja«, ki ga pripravlja Društvo študentov računovodstva in revizije (DŠRR) v sodelovanju s Katedro za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti. Dogodek je bil organiziran drugo leto zapored, udeležilo pa se ga je kar 160 študentov z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Visoke šole za računovodstvo in finance ter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kar je preseglo pričakovanja organizatorjev.

Dogodek je sooblikovalo 5 podjetij z revizijskega in računovodskega trga. Prisotni so bili Ernst&Young, PwC, BDO revizija, KPMG in Unija računovodska hiša.

Študentje so v okviru dogodka tekmovali v ekipah in še posamezno na teoretičnem testu, ki so ga oblikovali profesorji s fakultet, s katerih so prihajali tekmovalci. Timski del tekmovanja je temeljil na različnih študijah primerov, ki so jih pripravila podjetja s področja računovodstva, davkov, revizije in vrednotenja podjetij. Študentje so tako v dveh različnih tekmovanjih izkazali tako teoretično kot tudi praktično znanje in skupaj s profesorji ter predstavniki podjetij vzpostavili prijetno vzdušje skozi celoten potek tekmovanja.

Dogodek se je izkazal kot zelo privlačen za študente z vidika druženja, navezovanja stikov s podjetji in študenti drugih fakultet. Tekmovanje je bilo zanimivo tudi za podjetja, saj so iskala potencialne kadre s točno določenega področja in hkrati stremela k večanju prepoznavnosti ter navezovanju novih stikov.

Društvo študentov računovodstva in revizije se želi ob tej priložnosti zahvaliti vsem podjetjem za aktivno sodelovanje in izkazano zaupanje, Ekonomski fakulteti na čelu z dekanjo prof. dr. Metko Tekavčič, ki je tekmovalce nagovorila na uvodnem in zaključnem delu dogodka, Katedri za računovodstvo in revizijo za vso pomoč in sodelovanje ter vsem sponzorjem, ki so dogodek še dodatno materialno in finančno podprli.

Aleksandra Anastasova, DŠRR

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: