EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

11.05.2018

Ključne besede: eksperimenti diskretne izbire, stroškovni atribut, možnost izvzetja Avtorji: Ivan Sever, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Eva Klarić Sever, University of Zagreb, School of Dental Medicine Namen članka: Prispevek proučuje učinke vključitve možnosti izvzetja (v obliki alternative nadomestnega ponudnika storitve) in stroškovnega atributa na elicitirano […]

>>>

10.05.2018

Ključne besede: zmanjševanje emisij CO2, preprečevanje klimatskih sprememb, zunanji pritiski Avtorji: Simon Čadež, Albert Czerny Peter Letmathe Namen članka: Povečati razumevanje kompleksnih korporacijskih strategij za preprečevanje klimatskih sprememb, predvsem njihovih dejavnikov in učinkov. Ciljna javnost: Vsi, ki jih zanima tematika preprečevanja klimatskih sprememb. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Vpliv zunanjih pritiskov na korporacijske strategije za […]

>>>

17.04.2018

Ključne besede:  celovito obvladovanje tveganj (ERM) vrednost podjetja nefinančna podjetja Avtorji: Dr. Mojca Marc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Danijela Miloš Sprčić, Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta; Dr. Marina Mešin Žagar, University of Southern California, USC Marshall School of Business in Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta. Namen članka: Namen članka je prispevati k teoriji […]

>>>

22.03.2018

Ključne besede: revizijska komisija, kompetence revizijske komisije, kakovost finančnega poročanja, korporativno upravljanje Avtorji: Dr. Simon Čadež Dr. Ujkan Bajra Namen članka: Preučiti povezavo med kakovostjo revizijskih komisij in kakovostjo finančnega poročanja. Ciljna javnost: Vsi, ki jih zanima korporativno upravljanje podjetij. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Inkrementalna vrednost kakovosti revizijskih komisij v primerjavi z golim obstojem […]

>>>

06.03.2018

Ključne besede: Stili navezanosti z vodji, kadrovski sistemi, ustvarjalnost, inovativnost Avtorji: Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Saša Batistič, Tilburg University; Renata Kenda, Tilburg University Ciljna javnost: HR managerji, voditelji/ neposredni nadzorniki, ostali managerji Glavne ugotovitve: Konceptualizacija, predstavljena v članku, vodi v razvoj dvanajstih predlogov za raziskovanje glede spodbudnih ali zaviralnih interakcij […]

>>>

29.01.2018

Ključne besede: rekreacija na prostem, eksperimenti diskretne izbire, kompleksnost nalog, atributi izbire Avtorji: Ivan Sever, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Prispevek proučuje različne načine predstavitve informacij v eksperimentih diskretne izbire z namenom identifikacije ravnovesja med pristranskostjo zaradi izpuščenih spremenljivk in kognitivnim bremenom za anketirance. Cilj […]

>>>

29.01.2018

Ključne besede: učeča se organizacija, model FUTURE-O®, model FUTURE-O-DYN, računalniške simulacije, molekularni mrežni pristop Avtorji: Matej Janežič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Milan Hodošček, Kemijski inštitut, Ljubljana; Namen članka: V članku, kot prvič, predstavimo nov pristop za modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega […]

>>>

15.01.2018

Avtorji: Marko Jakšič, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani Jan C. Fransoo, Kuehne Logistics University, Hamburg Namen članka: Članek osvetljuje vpliv spremenjenih razmer oskrbe v globalnih oskrbnih verigah, kjer je v zadnjem desetletju prišlo do precejšnjega odstopa od ustaljene prakse offshore podjetij, ki so izkoriščala trge s nižjim stroškom delovne sile, v smeri odpiranja novih oskrbnih […]

>>>

12.12.2017

Ključne besede: Zaupanje, deljenje znanja, motivacijska klima, večnivojsko modeliranje Avtorji: Nerstad, C.G.L., Searle, R.,  Černe, M., Dysvik, A., Škerlavaj, M.,  Scherer, R. Ciljna javnost: Vodje, kadrovski strokovnjaki, zaposleni v organizacijah Kratek povzetek objave: Glavne ugotovitve: Organizacije, ki so odvisne od deljenja znanja, morajo stremeti k razvoju mojstrske motivacijske klime. Gre za tip organizacijske klime, ki […]

>>>

24.11.2017

Ključne besede: Ustvarjalnost, inovativnost, klima Avtorji: Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School; Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Anders Dysvik, BI Norwegian Business School; Christina Nerstad, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences; Chunke Su, University of Texas Arlington Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem kako […]

>>>