EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

29.05.2017

Ključne besede: Oblikovanje embalaže, Vizualna pozornost, Spremljanje gibanja očesa (eye tracking), Kategorija piva, Evalvacija embalaže Avtorji:  Dr. Melika Husić-Mehmedović, Univerza v Sarajevu, Ekonomsko, poslovna fakulteta, Ismir Omeragić, Trženjsko svetovanje in raziskave VALICON d.o.o., Zenel Batagelj, Trženjsko svetovanje in raziskave VALICON d.o.o., Dr. Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je predlagati […]

>>>

26.05.2017

Ključne besede: Podnebne spremembe, ogljikova intenzivnost, ogljikova učinkovitost, povzročitelji stroškov, eko-učinkovitost, trajnostni razvoj. Avtorji:  Simon Čadež (Univerza v Ljubljani), Chris Guilding (Griffith University) Namen članka: Namen članka je demonstrirati povzročitelje emisij CO2 v proizvajalnih podjetjih. Ciljna javnost: Vsi, ki jih zanima tematika preprečevanja podnebnih sprememb. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Študija preučuje povezavo med obsegom […]

>>>

22.05.2017

Ključne besede: Zadovoljstvo strank; kakovost storitev; tip prevoznika; nizkocenovni; s celovitimi storitvami; vedenjska namera Avtorji:  Dr. Mateja Kos Koklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Monika Kukar-Kinney, University of Richmond, Robins School of Business Mag. Špela Vegelj Namen članka: Namen članka je bil raziskati odnose med kakovostjo storitev, zadovoljstvom strank in vedenjsko namero, pri tem […]

>>>

09.05.2017

Ključne besede: Dinamični faktorski modeli, kointegracija, strukturna analiza, s faktorji dopolnjen model korekcije napak, FAVAR. Avtorji:  Anindya Banerjee (Univerza Birmingham), Massimiliano Marcellino (Univerza Bocconi) Igor Masten (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta) Revija objave: Journal of Applied Econometrics, 2017. https://doi.org/10.1002/jae.2570 Rangiranje: JCR IF  1.872    

>>>

13.04.2017

Ključne besede: Inovativno vedenje zaposlenih, skrivanje znanja, mojstrska klima, oblikovanje dela.  Avtorji:  Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Tomislav Hernaus, Ekonomsko-poslovna fakulteta v Zagrebu; Dr. Anders Dysvik, BI Norwegian Business School; Dr. Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School   Namen članka: Namen članka je bil izboljšati […]

>>>

06.03.2017

Ključne besede: fiskalna politika, fiskalni multiplikator, državni izdatki, fiskalna usmerjenost, EU, OECD Avtorji:  Dr. Jernej Mencinger, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; Dr. Aleksander Aristovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta   Namen članka: Ovrednotiti kratkoročne in dolgoročne učinke transmisijskega mehanizma fiskalne politike v državah EU in […]

>>>

24.02.2017

Ključne besede: matrična algebra, komutativen obseg, graf komutativnosti, premer Avtorji:  dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, dr. Bojan Kuzma, Univerza na Primorskem, FAMNIT   Namen članka: Poiskati največjo možno razdaljo v grafu komutativnosti matrične algebre. Ciljna javnost: Strokovna javnost s področja […]

>>>

20.01.2017

Ključne besede: Podjetniška odprtost, osebnost, razvoj koncepta, medkulturna raziskava. Avtorji:  Dr. Alenka Slavec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dr. Mateja Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dr. Robert D. Hisrich, Kent State University   Glavne ugotovitve: Podjetniška odprtost pomaga podjetnikom pri uspešnejšem podjetniškem udejstvovanju. Podjetniško odprtost je smiselno spodbujati že pri mladostnikih, ki kasneje postanejo […]

>>>

18.01.2017

Ključne besede: Inovativnost, decentralizacija, vključenost zaposlenih, absorpcijska sposobnost. Avtorji:  Dr. Kaja Rangus, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Alenka Slavec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Revija objave: Technological forecasting and social change, [in press] 2017 Rangiranje: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologija ni verificiranatočke: 69.87 CiteScore: 3.28 Impact Factor: 2.678 […]

>>>

22.12.2016

Ključne besede: Gospodarska rast, globalna dohodkovna neenakost, gospodarski razvoj, politična ekonomija institucij. Avtorji:  dr. rer. sci. Oec. Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Vpliv de jure in de facto političnih institucij na dolgoročni gospodarski razvoj Glavne ugotovitve: Družbe, ki skozi čas vzpostavijo bolj izkoriščevalske, nevključujoče in elitistične de jure […]

>>>