EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

19.05.2016

Ključne besede: urbana krajina, urbane prostorske dobrine, metoda kontingenčnega vrednotenja, prihodki in potrošniški presežek, pripravljenost na plačilo. Avtorji: Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana; Dr. Maja Klun, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Namen članka:  Ekonomsko ovrednotiti področje urbane kulturne krajine mednarodnega pomena s […]

>>>

15.04.2016

Ključne besede: vrzel v energetski učinkovitosti, investicije v energetsko učinkovitost, okoljske investicije, gonilne sile, ovire, predelovalne dejavnosti Avtorji: Nevenka Hrovatin (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), Nives Dolšak (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; University of Washington, School of Marine and Environmental Affairs), Jelena Zorić (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta) Namen članka:  Ugotoviti, kateri dejavniki so v […]

>>>

06.04.2016

Ključne besede: Mladi potrošniki, Zahodni Balkan, Kitajska, Inovativnost potrošnikov, Etnocentrizem potrošnikov, Teorija akulturacije. Avtorji: Dr. Matevž Rašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta in Shanghai University of International Business & Economics; Zhonghui Ding, mag., Shanghai University of International Business & Economics in Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani; Dr. Vatroslav Škare, Univerza v Zagrebu, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dr. […]

>>>

25.03.2016

Ključne besede: Telemedicinske storitve od doma, način odločanja starejših uporabnikov, predvidevanje sprejemanja tehnologije. Avtorji: dr. Miha Cimperman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Maja Makovec Brenčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen raziskave je preučiti dejavnike, ki vplivajo na privzemanje telemedicine starejši populaciji ter oblikovati model ki pojasnjuje […]

>>>

11.03.2016

Avtorji: Uroš Godnov, Fakulteta za management, UP, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta, UL Namen članka: Članek prikaže uporabo različnih metod tekstovnega rudarjenja na primeru uporabniških številskih in tekstovnih ocen posameznih turističnih ponudnikov. Članek prikaže osnovne metodološke prijeme in izpostavi, katere uporabne informacije lahko različni uporabniki pridobijo s pomočjo izbrane analize. Ciljna javnost:  Raziskovalci z različnih področij, turistični ponudniki,službe za trženje v večjih […]

>>>

23.02.2016

Ključne besede: Kadrovski (HRM) sistemi, relacijske klime, proaktivno vedenje. Avtorji: Dr. Saša Batistič, University of Portsmouth, Portsmouth Business School, Anglija; dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Robert Kaše, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Ivan Župič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Poudariti vlogo organizacijskega konteksta ter preko večnivojskega pristopa analizirati sovplivanje […]

>>>

10.02.2016

Ključne besede: Denarne spodbude, družbeni pritisk, kognitivni nadzor. Avtorji: Ličen Mina, Hartmann Frank, Repovš Grega, Slapničar Sergeja. Namen članka:  Namen članka je proučiti, kako denarne spodbude v primerjavi z družbenim pritiskom v obliki transparentnosti rezultatov in njihovega rangiranja vplivajo na kognitivni nadzor, ki ključno vpliva na kognitivni napor in uspešnost pri kognitivnih nalogah. Ciljna javnost: […]

>>>

03.02.2016

Avtorji: Jože P. Damijan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Stefanie Haller, University College Dublin (UCD) Ville KaitilaETLA, Research Institute of the Finnish Economy Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Mika Maliranta, ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Emmanuel Milet, Paris School of Economics (PSE)(Paris1) Daniel Mirza, Banque de France Matija Rojec, Univerza […]

>>>

20.01.2016

Ključne besede: odličnost; obvladovanje uspešnosti in merjenje uspešnosti; javna uprava; teorija organizacije; družbena odgovornost Avtorji: dr. Nina Tomaževič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; dr. Metka Tekavčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Darja Peljhan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen članka je razviti celovit model obvladovanja uspešnosti poslovanja kot pomemben steber odličnosti […]

>>>

07.01.2016

Ključne besede: statistično izobraževanje, kvalitativno raziskovanje, motivacija študentov, prenos spretnosti in veščin Avtorji: Irena Ograjenšek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani & Iddo Gal, Univerza v Haifi Namen članka:  V članku osvetlimo vlogo in pomen kvalitativnega raziskovanja v procesih statističnega izobraževanja tako z vidika motivacije kot tudi z vidika prenosa pridobljenih spretnosti in veščin iz teorije v […]

>>>