EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

30.06.2015

Ključne besede: osebnost; velikih pet; podjetnik; podjetništvo. Avtorji: Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Tina Bratkovič Kregar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management; Dr. Gangaram Singh, San Diego State University; Dr. Alex F. DeNoble, San Diego State University. Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati povezave med velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi […]

>>>

05.05.2015

Ključne besede:  agregatna produktivnost; dekompozicija. Avtorji: Marc J. Melitz, Univerza Harvard Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta Ljubljana Namen članka: Namen članka je predlagati novo dekompozicijo agregatne produktivnosti. Ciljna javnost: Raziskovalci, državne organizacije, statistični uradi. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: V članku je predlagana nova dekompozicija spremembe agregatne produktivnosti, ki vključuje izstop in izstop podjetij. Glavne ugotovitve: Obstoječe dekompozicije […]

>>>

23.03.2015

Ključne besede: usmerjenost na stranko; management poslovnih procesov; načrt procesa storitev; servitizacija. Avtorji: Peter Trkman (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), Willem Mertens, Stijn Viaene (oba Vlerick Business School & KU Leuven), Paul Gemmel (Ghent University). Namen članka: V članku pokažemo, da morajo podjetja za uspešno uporabo managementa poslovnih procesov zelo dobro razumeti procese strank. Dostikrat […]

>>>

16.03.2015

Ključne besede: transakcijski stroški; institucije; gospodarska rast; nova institucionalna ekonomija. Avtorji: Mitja Kovač, Ekonomska fakulteta, Katedra za ekonomsko teorijo in politiko, Univerza v Ljubljani Rok Spruk, Univerza Utrecht, Katedra za ekonomsko in socialno zgodovino, in Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem identifikacije najpomembnejši institucionalnih virov transakcijskih stroškov, ki zmanjšujejo […]

>>>

20.01.2015

Ključne besede: podjetniška univerza; prenos tehnologije in znanja; podjetniško usmerjen univerzitetni oddelek; podjetniške akademske dejavnosti; tradicionalne akademske dejavnosti; mednarodna raziskava Avtorji: Barbara Kalar; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati zaznave akademikov o podjetnosti univerze. Ciljna javnost: Za raziskovalce, podjetnike in managerje v zasebnem in javnem […]

>>>

19.01.2015

Ključne besede: trajnostni turizem; odgovorni turizem; responsustable tourism (odgovorni in trajnostni turizem), CSR, vedenjska ekonomija, trojni A model. Avtorji: Tanja Mihalič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je oblikovati in pojasniti proces implementacije trajnostnega razvoja v prakso turističnih destinacij. Procesni model temelji na jasnem razlikovanju med teoretičnim konceptom trajnostnega razvoja ter razumevanjem odgovorne […]

>>>

07.01.2015

Ključne besede: poslovna vrednost IT; strateški management IS; poslovnointeligenčni sistemi; uporaba informacij; vrednote deljenja informacij. Avtorji: Aleš Popovič (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia), Ray Hackney (Brunel University, Business School, UK), Pedro Simões Coelho (Universidade NOVA, ISEGI, Portugal), Jurij Jaklič (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia) Namen članka: Medtem ko so bile dimenzije […]

>>>

18.06.2014

Ključne besede: ustvarjalnost; inovativnost; vodenje. Avtorji: Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School; Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in COBIK; Anders Dysvik, BI Norwegian Business School Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem kako lahko vodje doprinesejo k boljšemu udejanjanju ustvarjalnih idej zaposlenih. Ciljna javnost: Vodje in zaposleni […]

>>>

26.02.2014

Ključne besede: digitalno piratstvo; medosebni vpliv; moralna intenzivnost; osebno tveganje; namera po piratstvu; racionalizacija. Avtorji: Dr. Mateja Kos Koklic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Monika Kukar-Kinney, Univerza v Richmondu; Dr. Irena Vida, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je razviti in empirično preveriti tristopenjski mehanizem določljivk digitalnega piratstva pri porabnikih: osebnega […]

>>>

25.02.2014

Ključne besede: matrična algebra; centralizator; minimalnost; končni obseg; racionalna kanonična forma. Avtorji: dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je raziskati matrične centralizatorje nad majhnimi obsegi. Ciljna javnost: Strokovna javnost s področja algebre. Kratek povzetek objave: Predmet […]

>>>