EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

20.01.2015

Ključne besede: podjetniška univerza; prenos tehnologije in znanja; podjetniško usmerjen univerzitetni oddelek; podjetniške akademske dejavnosti; tradicionalne akademske dejavnosti; mednarodna raziskava Avtorji: Barbara Kalar; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati zaznave akademikov o podjetnosti univerze. Ciljna javnost: Za raziskovalce, podjetnike in managerje v zasebnem in javnem […]

>>>

19.01.2015

Ključne besede: trajnostni turizem; odgovorni turizem; responsustable tourism (odgovorni in trajnostni turizem), CSR, vedenjska ekonomija, trojni A model. Avtorji: Tanja Mihalič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je oblikovati in pojasniti proces implementacije trajnostnega razvoja v prakso turističnih destinacij. Procesni model temelji na jasnem razlikovanju med teoretičnim konceptom trajnostnega razvoja ter razumevanjem odgovorne […]

>>>

07.01.2015

Ključne besede: poslovna vrednost IT; strateški management IS; poslovnointeligenčni sistemi; uporaba informacij; vrednote deljenja informacij. Avtorji: Aleš Popovič (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia), Ray Hackney (Brunel University, Business School, UK), Pedro Simões Coelho (Universidade NOVA, ISEGI, Portugal), Jurij Jaklič (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia) Namen članka: Medtem ko so bile dimenzije […]

>>>

18.06.2014

Ključne besede: ustvarjalnost; inovativnost; vodenje. Avtorji: Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School; Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in COBIK; Anders Dysvik, BI Norwegian Business School Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem kako lahko vodje doprinesejo k boljšemu udejanjanju ustvarjalnih idej zaposlenih. Ciljna javnost: Vodje in zaposleni […]

>>>

26.02.2014

Ključne besede: digitalno piratstvo; medosebni vpliv; moralna intenzivnost; osebno tveganje; namera po piratstvu; racionalizacija. Avtorji: Dr. Mateja Kos Koklic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Monika Kukar-Kinney, Univerza v Richmondu; Dr. Irena Vida, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je razviti in empirično preveriti tristopenjski mehanizem določljivk digitalnega piratstva pri porabnikih: osebnega […]

>>>

25.02.2014

Ključne besede: matrična algebra; centralizator; minimalnost; končni obseg; racionalna kanonična forma. Avtorji: dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je raziskati matrične centralizatorje nad majhnimi obsegi. Ciljna javnost: Strokovna javnost s področja algebre. Kratek povzetek objave: Predmet […]

>>>

11.02.2014

Ključne besede: blagovna znamka; država; identiteta; interesne skupine; I feel Slovenia; Kratek opis: V prispevku osvetljujemo koncept identitete znamke države, v okviru t.i. notranjega pogleda na znamko države. Ker dosedanje raziskave ne ponujajo enotno sprejetega modela za razvoj identitete znamke države, v članku predlagamo novi model, ki ima svoje korenine v trženjski, turistični in sociološki […]

>>>

30.01.2014

Ključne besede: notranje podjetništvo; organizacije zasebnega in javnega sektorja; zunanje okolje; poslovni rezulatati; mediacijski model; Avtorji: Dr. Claudine Kearney, University College Dublin; Dr. Robert D. Hisrich, Thunderbird School of Global Management; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati mediacijsko vlogo notranjega podjetništva pri učinkih okolja na […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: metodologija merjenja sposobnosti turističnih deležnikov; konkurenčnost turističnih destinacij; Kratek opis: Članek prvič v turistični literaturi predlaga metodologijo merjenja sposobnosti turističnih deležnikov, da se prilagodijo spremembam, ki prihajajo iz okolja. Predstavlja pomemben korak k celovitem in dinamičnem razumevanju konkurenčnost turističnih destinacij, Definirano je 81 dejavnikov sprememb, ki pomembno vplivajo na razvoj turistične industrije. Dejavniki […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: indikatorji spremljanja uspešnosti; trajnostni razvoj; trajnostni model merjenja uspešnosti; hotelska podjetja; Kratek opis: Članek predlaga sistem indikatorjev za spremljanje ekonomske, družbene in okoljske uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij v Sloveniji. V članku obravnavamo sedem področij uspešnosti poslovanja, ki so identificirani v treh stebrih trajnostnega razvoja, in to: splošno finančno poslovanje, finančno poslovanje značilno za […]

>>>