EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

11.03.2016

Avtorji: Uroš Godnov, Fakulteta za management, UP, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta, UL Namen članka: Članek prikaže uporabo različnih metod tekstovnega rudarjenja na primeru uporabniških številskih in tekstovnih ocen posameznih turističnih ponudnikov. Članek prikaže osnovne metodološke prijeme in izpostavi, katere uporabne informacije lahko različni uporabniki pridobijo s pomočjo izbrane analize. Ciljna javnost:  Raziskovalci z različnih področij, turistični ponudniki,službe za trženje v večjih […]

>>>

23.02.2016

Ključne besede: Kadrovski (HRM) sistemi, relacijske klime, proaktivno vedenje. Avtorji: Dr. Saša Batistič, University of Portsmouth, Portsmouth Business School, Anglija; dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Robert Kaše, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Ivan Župič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Poudariti vlogo organizacijskega konteksta ter preko večnivojskega pristopa analizirati sovplivanje […]

>>>

10.02.2016

Ključne besede: Denarne spodbude, družbeni pritisk, kognitivni nadzor. Avtorji: Ličen Mina, Hartmann Frank, Repovš Grega, Slapničar Sergeja. Namen članka:  Namen članka je proučiti, kako denarne spodbude v primerjavi z družbenim pritiskom v obliki transparentnosti rezultatov in njihovega rangiranja vplivajo na kognitivni nadzor, ki ključno vpliva na kognitivni napor in uspešnost pri kognitivnih nalogah. Ciljna javnost: […]

>>>

03.02.2016

Avtorji: Jože P. Damijan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Stefanie Haller, University College Dublin (UCD) Ville KaitilaETLA, Research Institute of the Finnish Economy Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Mika Maliranta, ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Emmanuel Milet, Paris School of Economics (PSE)(Paris1) Daniel Mirza, Banque de France Matija Rojec, Univerza […]

>>>

20.01.2016

Ključne besede: odličnost; obvladovanje uspešnosti in merjenje uspešnosti; javna uprava; teorija organizacije; družbena odgovornost Avtorji: dr. Nina Tomaževič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; dr. Metka Tekavčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Darja Peljhan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen članka je razviti celovit model obvladovanja uspešnosti poslovanja kot pomemben steber odličnosti […]

>>>

07.01.2016

Ključne besede: statistično izobraževanje, kvalitativno raziskovanje, motivacija študentov, prenos spretnosti in veščin Avtorji: Irena Ograjenšek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani & Iddo Gal, Univerza v Haifi Namen članka:  V članku osvetlimo vlogo in pomen kvalitativnega raziskovanja v procesih statističnega izobraževanja tako z vidika motivacije kot tudi z vidika prenosa pridobljenih spretnosti in veščin iz teorije v […]

>>>

06.01.2016

Ključne besede: Preprečevanje klimatskih sprememb, strategija, ogljikovo intenzivna podjetja, CO2 emisije, trajnostni razvoj. Avtorji: Simon Čadež, Univerza v Ljubljani; Albert Czerny, RWTH Aachen Namen članka:  Študija preučuje strategije za zmanjševanje emisij CO2 v ogljikovo intenzivnih podjetjih. Ciljna javnost: Vsi, ki jih klimatske spremembe zadevajo ali skrbijo. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Študija preučuje strategije za […]

>>>

18.12.2015

Ključne besede: raziskovalna produktivnost, raziskovalna kakovost, kakovost poučevanja, merjenje uspešnosti, univerza Avtorji: Simon Čadež, Vlado Dimovski, Maja Zaman Groff; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Študija testira substanco naraščajočih opozoril, da so sodobni sistemi merjenja uspešnosti v visokem šolstvu, ki favorizirajo raziskovalno uspešnost, lahko pogubni za kakovost poučevanja. Ciljna javnost: Vsi zaposleni v visokem […]

>>>

11.12.2015

Ključne besede: energetska intenzivnost, poraba energije, cene energentov, davki na energente, BDP, Evropska Unija. Avtorji: Dr. Sanja Filipović, Economics Institute, Serbia Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Mirjana Radovanović, Educons University, Serbia Namen članka:  Analizirati energetsko intenzivnost v državah članicah EU-28 v obdobju 1990–2012, ugotoviti njene dejavnike ter oceniti velikost in statistično […]

>>>

09.12.2015

Ključne besede: okoljska proaktivnost, uspešnost podjetja, kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika). Avtorji: Asist. dr. Kaja Primc, prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Namen članka:  Prispevati k boljšemu razumevanju vzročne kompleksnosti v odnosu med okoljsko proaktivnostjo in uspešnostjo podjetja ter identificirati kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k večji oziroma manjši uspešnosti podjetja. Ciljna javnost: […]

>>>