EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

24.10.2016

Ključne besede: staranje, opravljanje zdravstvenih storitev, napovedovanje, prebivalstvo, dinamika, zdravstvene storitve, Slovenija Avtorji:  Mag. Jure Vrhovec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Maks Tajnikar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah. Glavne ugotovitve: Staranje prebivalstva v Sloveniji bo v obdobju do leta 2035 predvidoma vplivalo tudi […]

>>>

16.09.2016

Ključne besede:  Samooblikovanje dela, taktike vplivanja vodij, gradnja koalicij, zaznana uporaba zmožnosti, pričakovanja o samostojnosti pri delu. Avtorji: Dr. Sut I Wong, BI Norwegian Business School; Dr. Miha Škerlavaj, BI Norwegian Business School & Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je osvetliti povezavo med […]

>>>

30.06.2016

Ključne besede: Podjetniška strast, identiteta, tehnološka podjetja, rast Avtorji:  Dr. Mateja Drnovšek, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Dr. Melissa Cardon; Lubin School of Business, Pace University, Pleasantville, New York, U.S.A. Dr. Pankaj Patel; Miller; College of Business, Ball State University, Muncie, Indiana, U.S.A. Namen članka: Članek je namenjen raziskovalcem in praktikom podjetništva, ki jih zanima, […]

>>>

31.05.2016

Ključne besede: Lokalni prebivalci, trajnostni razvoj, informiranost, vpletenost, sodelovanje, vpliv turizma.  Avtorji: Tina Šegota, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Tanja Mihalič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Kir Kuščer, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Preučiti, kako informiranost in vključenost lokalnih prebivalcev v razvoj turizma vpliva na njihova mnenja o vplivih turizma na […]

>>>

24.05.2016

Ključne besede: Daljinsko ogrevanje, napovedovanje odjema toplote vroče vode, multipla regresija, Holt-Wintersove metode. Avtorji: Dr. Liljana Ferbar Tratar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; mag. Ervin Strmčnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: V članku je predstavljenih 17 metod za kratkoročno in dolgoročno napovedovanje odjema toplote vroče vode na […]

>>>

20.05.2016

Ključne besede: Privzemanje novih produktov, Tehnološke inovacije, Zasebnost potrošnikov. Avtorji: Dr. Caroline Lancelot Miltgen, AUDENCIA Business School Dr. Jörg Henseler, University of Twente, Faculty of Engineering Technology Dr. Carsten Gelhard, University of Twente, Faculty of Engineering Technology Dr. Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Proučiti dejavnike privzemanja novih tehnoloških inovacij, ki predstavljajo […]

>>>

19.05.2016

Ključne besede: urbana krajina, urbane prostorske dobrine, metoda kontingenčnega vrednotenja, prihodki in potrošniški presežek, pripravljenost na plačilo. Avtorji: Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana; Dr. Maja Klun, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Namen članka:  Ekonomsko ovrednotiti področje urbane kulturne krajine mednarodnega pomena s […]

>>>

15.04.2016

Ključne besede: vrzel v energetski učinkovitosti, investicije v energetsko učinkovitost, okoljske investicije, gonilne sile, ovire, predelovalne dejavnosti Avtorji: Nevenka Hrovatin (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), Nives Dolšak (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; University of Washington, School of Marine and Environmental Affairs), Jelena Zorić (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta) Namen članka:  Ugotoviti, kateri dejavniki so v […]

>>>

06.04.2016

Ključne besede: Mladi potrošniki, Zahodni Balkan, Kitajska, Inovativnost potrošnikov, Etnocentrizem potrošnikov, Teorija akulturacije. Avtorji: Dr. Matevž Rašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta in Shanghai University of International Business & Economics; Zhonghui Ding, mag., Shanghai University of International Business & Economics in Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani; Dr. Vatroslav Škare, Univerza v Zagrebu, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dr. […]

>>>

25.03.2016

Ključne besede: Telemedicinske storitve od doma, način odločanja starejših uporabnikov, predvidevanje sprejemanja tehnologije. Avtorji: dr. Miha Cimperman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Maja Makovec Brenčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen raziskave je preučiti dejavnike, ki vplivajo na privzemanje telemedicine starejši populaciji ter oblikovati model ki pojasnjuje […]

>>>